- This is a bilingual site - All text in italic is Dutch / Dit is een tweetalige site - Alle tekst in cursief is Nederlands -

19/11/2017 - (h)ear #57 at studio hyperspace
THISQUIETARMY (CA) + MENSIMONIS (NL) + Deep Dive Cognition (NL) + Koen Blezer (NL)
afternoon drones to sooth your minds and fresh technology by students MAMDT and iARTS


(h)ear #57 will take place on Sunday, November 19th! For this afternoon edition, we mainly pay attention to the drone, a musical concept in which atmosphere, layering and attention to minimal shifts provides an intense, sometimes dreamlike experience. During (h)ear #57 you can immerse yourself in the sounds of Canadian single-man project THISQUIETARMY, Dutch duo MENSIMONIS, we'll present a short Art Movie made by the Belgian Portable Noise Kremator and fresh technology will be presented by students MAMDT (Maastricht Academy of Media Design and Technology) and iARTS (interdisciplinary Arts). No need to get bored this sunday afternoon.
(h)ear #57 komt er aan, en wel op zondag 19 november! Voor deze middag-editie voornamelijk aandacht voor de drone, een muzikaal begrip waarin sfeer, gelaagdheid en aandacht voor minimale verschuivingen zorgen voor een intense, soms droomachtige beleving. Tijdens (h)ear #57 kan je je onderdompelen in het geluid van het Canadese eenmansproject THISQUIETARMY, het Nederlandse duo MENSIMONIS, en wordt verse technologie door studenten van MAMDT (Maastricht Academy of Media Design and Technology) en iARTS (interdisciplinary Arts) gepresenteerd. Een zondagmiddag om je niet te vervelen!


THISQUIETARMY (CA)


THISQUIETARMY (real name Eric Quach) is a Montreal-based project active since 2005.
Revolving around improvised guitar drone and by combining textural & structural elements of ambient/noise, electronic/shoegaze, post-punk/krautrock, black/doom metal, THISQUIETARMY creates an impressive wide range of dynamic soundscapes which oscillates between the beauty of repetitive dreamy minimalism and the heavy suffocation of multi-layered noisescape and industrial beats, as presented in its prolific discography comprising of over 30 releases on more than 20 different labels worldwide - including full-length albums on esteemed labels such as Denovali Records, Aurora Borealis, Consouling Sounds, Shelter Press, three:four Records & Alien8 Recordings.
THISQUIETARMY has also recorded collaborations with as Aidan Baker (Nadja), Scott Cortez (loveliescrushing), André Foisy (Locrian), Labirinto, Monarch, Noveller, Syndrome (Amenra), USA Out of Vietnam, Year Of No Light & Yellow6, and has taken part in other projects such as Hypnodrone Ensemble, Destroyalldreamers, Mains de Givre & Parallel Lines.
With such a large body of work and 450 live performances in more than 30 countries in North/South America, Europe & Asia, including appearances at esteemed festivals such as Nemo Digital Arts Biennale (France), Incubate Festival (Netherlands), LeGuessWho? (Netherlands), Dunk! Festival (Belgium), Amplifest (Portugal), Denovali (Germany), Drone Celebration (Argentina), Moving Noises (Germany), Suoni Per Il Popolo (Canada) and Zemlika (Latvia) - THISQUIETARMY is a pioneer of the experimental music scene emerging from Canada.

THISQUIETARMY (echte naam Eric Quach) is een project in Montreal dat sinds 2005 actief is.
Omwille van geïmproviseerde gitaardrones en door combineren van textuur- en structurele elementen van omgeving / geluid, elektronisch / shoegaze, post-punk / krautrock, zwart / doom metaal, creëert THISQUIETARMY een indrukwekkend breed scala aan dynamische soundscapes die oscilleren tussen de schoonheid van herhaaldelijk dromerig minimalisme en de zware verstikking van multi-layered noisecape en industriële beats, zoals gepresenteerd in zijn productieve discografie die bestaat uit meer dan 30 releases op meer dan 20 verschillende labels wereldwijd - inclusief full-length albums op gewaardeerde labels zoals Denovali Records, Aurora Borealis, Consouling Sounds , Shelter Press, drie: vier Records & Alien8 Recordings.
THISQUIETARMY heeft ook samengewerkt met Aidan Baker (Nadja), Scott Cortez (Loveliescrushing), André Foisy (Locrian), Labirinto, Monarch, Noveller, Syndroom (Amenra), USA Out of Vietnam, Year Of No Light & Yellow6 en heeft deelgenomen aan andere projecten zoals Hypnodrone Ensemble, Destroyalldreamers, Mains de Givre & Parallel Lines.
Met een enorme catalogus en 450 live optredens achter zich in meer dan 30 landen in Europa, Azië en Noord-Amerika, waaronder optredens op gerenormeerde festivals zoals Nemo Digital Arts Biennale (Frankrijk), Incubate Festival (Nederland), LeGuessWho? (Nederland), Dunk! Festival (België), Amplifest (Portugal), Denovali (Duitsland), Drone Celebration (Argentinië), Moving Noises (Duitsland), Suoni Per Il Popolo (Canada) en Zemlika (Letland) - is THISQUIETARMY een pionier van de opkomende experimentele muziek scene uit Canada.

www.thisquietarmy.com
www.youtube.com/watch?v=Gh7KHPGqQ2g
https://thisquietarmy.bandcamp.comMENSIMONIS (NL)

MENSIMONIS is the coming together of two counter figures in counterculture; Radboud Mens and Lukas Simonis. Although the two gentlemen liked and knew each other for some time now, this teaming up was not the most obvious thing to do. Radboud coming from electronic/industrial/noise music, being a sort of whiz-kid in the studio and in general a control freak who doesn't like things to slip out of his hands, and Lukas, with a background in noise and improv and eclecticism in general (all projects he does seem to come from a totally different source). Lukas and Radboud met up musically a few years back when they were doing recording & improv workshops for Secondary Schools (VMBO mostly) and in the end found themselves together on the stage where they played noisy improv music for teenagers that would rather watch a stupid game on their iphones... (well, the teachers that accompanied them were not much better). So this must have been the starting point that lead to the project (or is it a band?) MENSIMONIS.
MENSIMONIS try to do a 'musical' thing with the idea of droning away at it. It seems a very simple and basic concept but it always leads to quite different results. Radboud takes care of the lower parts of the sound, using oscillators and effects, Lukas is allowed to stay on top with an accumulation of looped guitar attacks that slowly evolve into drones as the overtones take over. That's only the description of how to make these sounds. We'll leave it at that, just have a short listen and it will all become clear.

MENSIMONIS is het samenkomen van twee tegenstellingen in de tegencultuur; Radboud Mens en Lukas Simonis. Hoewel de twee heren elkaar al een tijdje kenden, was deze samenkomst niet het meest voor de hand liggend. Radboud komt uit de elektronische/industriële/noise hoek, is een soort whiz-kid in de studio en in het algemeen een controlefreak die er niet van houdt als dingen uit zijn handen glijden, en Lukas, met een achtergrond in noise, improvisatie en eclecticisme (bij alle projecten lijkt hij uit een totaal andere vat te  tappen). Lukas en Radboud ontmoetten zich muzikaal een aantal jaar geleden tijdens het geven van recording & improv workshops voor middelbare scholen (VMBO meestal) en als afsluiting zich uiteindelijk bevonden op het podium waar ze luidruchtige improvisatiemuziek speelden voor tieners die liever een stom spel op hun telefoons keken... (goed, de docenten die hen vergezelden waren niet veel anders). Dus dit moet het uitgangspunt geweest zijn dat tot het project (of is het een band?) MENSIMONIS heeft geleid.
MENSIMONIS probeert een 'muzikaal' ding te doen met het idee om eraan weg te dronen. Het lijkt een heel simpel concept, maar leidt altijd tot heel verschillende resultaten. Radboud zorgt voor de lagere delen van het geluid, met behulp van oscillators en effecten, en Lukas blijft daarbovenop met een accumulatie van geloopte gitaar aanvallen die langzaam evolueren naar drones, zodat de boventonen het geheel gaan overnemen. Dat is alleen de beschrijving van hoe deze geluiden tot stand kunnen komen. We laten het hierbij, luister maar naar het album en het zal allemaal duidelijk worden.

https://z6records.bandcamp.com
www.z6records.nl
https://worm.org
https://worm.org/studios/sound-studio
https://soundcloud.com/z6records
http://klangendum.nlPresentations by students MAMDT (Maastricht Academy of Media Design and Technology) and iARTS (interdisciplinary Arts)
During the 57th edition of (h)ear, Koen Blezer will present his project 'Klimatofunk'. Cedric Maurice Wiegel will perform live and give a presentation about his 'Deep Dive Cognition' project.
Tijdens de 57ste editie van (h)ear zal Koen Blezer zijn project 'Klimatofunk' presenteren. Cedric Maurice Wiegel zal zowel live optreden als ook een presentatie geven over zijn project 'Deep Dive Cognition'.

Deep Dive Cognition (NL)

Deep Dive Cognition is a conceptual band project initiated by Cedric Maurice Wiegel.
Using a minimal digital synth set-up, Deep Dive Cognition explores the rhythmical and melodic complexities of frequencies, using tuning as a technique. Highlighting the temporality and ever changing character of sound as a phenomenological sensation, the idea is to shape an acoustic landscape through sonic texture, challenging the listener to visualize a space through active listening.
“In this sense listening is not a receptive mode but a method of exploration, a mode of “walking” through the soundscape/the sound work. What I hear is discovered, not received, and this discovery is generative, a fantasy; always different and subjectively and continuously, presently now.” Salome Voegelin

Deep Dive Cognition is een conceptueel band project geïnitieerd door Cedric Maurice Wiegel.
Deep Dive Cognition maakt gebruik van een minimale digitale synth set-up, waarbij de ritmische en melodische complexiteit van frequenties wordt vergeleken met behulp van tuning als techniek. Door de temporaliteit en het steeds veranderende karakter van geluid als fenomenologische sensatie te benadrukken, is het de bedoeling om een ​​akoestisch landschap te vormen door middel van sonische textuur, waarbij de luisteraar wordt uitgedaagd om een ​​ruimte te visualiseren door actief luisteren.
"In dit opzicht is het luisteren niet een ontvankelijke modus, maar een methode van exploratie, een modus van 'lopen' door middel van de soundscape/het geluidswerk. Wat ik hoor is ontdekt, niet ontvangen, en deze ontdekking is generatief, een fantasie; altijd anders en subjectief en voortdurend in het 'nu'." Salome Voegelin

www.facebook.com/deepdivecognition
https://soundcloud.com/cedricwiegel
https://deepdivecognition.bandcamp.com

Koen Blezer (NL) presents 'Klimatofunk'

This project is meant to be an extreme abstraction of the scientific data that is freely available on the interwebs around the issue of climate change. We all know that the climate is in bad shape and that nobody knows exactly how bad the situation is. We tell ourselves stories every day that justify the bad ways in which we treat the environment. The question, however, is not how we are going to save the climate anymore, the question is whether we even can.
This installation is made for listening to in a dark room with as little external stimuli as possible so that the viewer can deeply enjoy the movement that the climate has gone through in the past 167 years.
The software used to generate this piece are Max4Live and Ableton, which were used to turn data-sets into frequencies that were subsequently used to arrange a piece of audio in Ableton.

Dit project is bedoelt als een extreme abstractie van de wetenschappelijk data die vrij beschikbaar is op het internet rondom het probleem van klimaatverandering. We weten allemaal dat het klimaat er slecht aan toe is, dat niemand weet hóé slecht het er precies mee gaat en dat we onszelf verhaaltjes vertellen waarmee we ons eigen gedrag tegenover het klimaat verantwoorden. De vraag is echter niet meer hoe we het klimaat gaan redden, maar of dat überhaupt nog kan.
De installatie is gemaakt om te beluisteren in een donkere ruimte, zodat de kijker in zijn eentje en zonder externe prikkels eventjes diep kan genieten van de beweging die het klimaat de afgelopen 167 jaar gemaakt heeft.
Om de audio te genereren is er gebruik gemaakt van Max4Live en Ableton waarmee er data-sets omgezet werden in frequenties waarmee vervolgens een stuk muziek gearrangeerd werd in Ableton.
www.koenblezer.com
www.facebook.com/koen.blezer

https://mamdt.nl
www.iartsmaastricht.comTickets
Box office: € 7,50 | Reservation: € 6,00 | Students: € 5,00
Reservations: info@h-ear.org (please mention your name, email address and amount of tickets)

Date/Time
November 19 | Open 14:00 | Start 14:30 | End 18:00

Location
Betahuis | Wilhelminaplein 25 Heerlen


This event is a collaboration between (h)ear and studio hyperspace


www.h-ear.org
http://studiohyperspace.net


<<< back