- This is a bilingual site - All text in italic is Dutch / Dit is een tweetalige site - Alle tekst in cursief is Nederlands -

25/08/2017 - 27/08/2017 - (h)ear @ Cultura Nova festival
Mario van Horrik & Petra Dubach
Installation + performance 'WAVES' at Savelbergklooster

an audiovisual performance + installation at a special location

In their project 'WAVES' Petra and Mario investigate the possibilities of vibration feedback of so-called 'shakers'. These shakers work as speakers, but reflect the sound frequencies as vibration instead of sound. This allows objects to move at their own frequency. Petra and Mario apply this principle to metal plates and strings. The result can be presented as acoustic work, but the vibration feedback can also be amplified. Slow movements of people in space, or sometimes just turning or bend your head can already cause significant changes in the sounds. There are also small objects attached to the strings. Due to the vibrations, these are slowly 'transported' along the length of the strings. This, of course, also causes the necessary changes to the sound.
Petra en Mario onderzoeken binnen hun project 'WAVES' naar de mogelijkheden om d.m.v. zogenaamde 'shakers' trillingsfeedback te genereren. Deze 'shakers' werken als luidsprekers, maar geven de geluidsfrequenties weer in de vorm van trillingen i.p.v. geluid. Hiermee kunnen objecten in beweging gebracht worden op hun eigen frequentie. Petra en Mario passen dit principe toe op metalen platen en snaren. Het resultaat kan als akoestisch werk worden gepresenteerd, maar de trillingsfeedback kan ook weer versterkt worden. Langzame bewegingen van mensen in de ruimte, of soms enkel het draaien van een hoofd of bukken kan al veranderingen in de klanken veroorzaken. Ook hangen er kleine objecten aan de snaren. Door de trillingen worden deze langzaam over de lengte van de snaren 'getransporteerd'. Dit veroorzaakt natuurlijk ook de nodige veranderingen in het geluid.

Tickets: order/bestel
Facebook page event


Mario van Horrik (NL) & Petra Dubach (NL)


About/Over 'WAVES'...
The system operates in a way that the signal of one string drives the other string and vice versa. This, in combination with the length of the strings, ensures that the system does not stop or repeat itself.
It goes without saying that any presentation of a 'WAVES' installation is different i.e. unique. Sometimes an exhibition of a 'WAVES' installation is accompanied by Petra's graphic work, which is created through a similar concept. A performance may be part of a 'WAVES' installation, or the installation may be a basic performance. This depends on the circumstances, and these performances are also as different from each other as the installations. The magic of this project is mainly due to the fact that the system does not escalate, causing things to stop or continuously repeat itself. Composing is impossible; Choreographing as well. Improvising is the only option.

Het systeem werkt zo, dat het signaal van de ene snaar de andere snaar aanstuurt en andersom. Dit in combinatie met de lengte van de snaren zorgt ervoor dat het systeem niet blijft hangen of in herhaling vervalt.
Het spreekt vanzelf dat elke presentatie van een WAVES installatie verschillend is. Soms wordt een tentoonstelling van een WAVES installatie begeleid met grafisch werk van Petra dat via een vergelijkbaar concept tot stand komt.
Een performance kan deel uitmaken van een WAVES installatie, of de installatie kan het basismateriaal van een performance zijn. Dit hangt af van de omstandigheden, en deze performances zijn ook weer even verschillend van elkaar als de installaties. De magie van dit project ligt ook vooral in het feit dat het systeem niet escaleert met als gevolg dat er dingen stuk gaan, maar er is geen enkele andere zekerheid. Componeren is onmogelijk; choreograferen ook. Improviseren is de enige optie.

vimeo.com/169882694

Artists: Petra Dubach en Mario van Horrik

Installation: 'WAVES'
Location/Locatie: kapel Savelbergklooster, Gasthuisstraat 2, Heerlen
Date/Datum: friday/vrijdag 25 t/m sunday/zondag 27 augustus
Time/Tijd: every day from/alle dagen van 12.00-17.00 hour/uur
Duration/Duur: continuous/doorlopend
Entrance/Entree: free/gratis

Performance: 'WAVES'
Location/Locatie: kapel Savelbergklooster, Gasthuisstraat 2, Heerlen
Date/Datum: friday/vrijdag 25 august/augustus
Time/Tijd: 20.00 hour/uur
Duration/Duur: 40 minutes/minuten
Entrance/Entree: 8,00 euro
Tickets:
order/bestel


This event is a collaboration between/Deze performance is i.s.m. (h)ear & Cultura Nova festival


www.h-ear.org

cultura-nova.nl/home.html<<< back