- This is a bilingual site - All text in italic is Dutch / Dit is een tweetalige site - Alle tekst in cursief is Nederlands -

20/05/2017 - 21/05/2017 - (h)ear supports...
'Instant Composing' workshop by Claudio Puntin
(CH)

On May 20 and 21st 2017 during the WMC in Kerkrade the Royal Harmony St. Philomena Chevremont will present the internationally known virtuoso on all clarinets Claudio Puntin.
In de aanloop naar het WMC is de Koninklijke harmonie Sint Philomena Chevremont in het weekend van 20-21 mei 2017 erin geslaagd een internationaal bekende virtuoos op alle klarinetten, Claudio Puntin, naar Kerkrade te halen.Claudio Puntin

He ranks among the top creative soloists on all clarinets. He worked with Steve Reich, Skuli Sverrisson, Ricardo Villalobos, Samuel Rohrer, Anders Jormin, Hermeto Pascoal, Max Loderbauer, Jan Bang, Fred Frith, Sidsel Endresen and ensembles such as Ensemble Modern, Musikfabrik, many major philharmonic orchestras (including Amsterdam, Cologne, Munich, Zurich) and numerous chamber music ensembles. He has performed in over 80 countries and his discography includes records and CDs from labels like ECM, Arjunamusic Deutsche Grammophon and others. In 2004 he won the Gouden Amadeus for best Jazz Musician. For 15 years Claudio was tutor at the MusikHochschule in Cologne, the University of Arts in Berlin and also gives international masterclasses. And now he will be in Kerkrade!

Website: www.puntin.com

Up to 50 musicians (level hafa C or higher is recommended) on all instruments - woodwind, brass and percussion - have the opportunity to subscribe to the group workshop 'Instant Composing' by Claudio Puntin. Participants must be present during Saturday morning, Saturday afternoon, Sunday morning and Sunday evening. On Sunday the final presentation will take place during the concert 'ONTDEKKINGEN' ('DISCOVERIES') with Claudio Puntin. Before this concert the Koninklijke Harmonie Sint Philomena (Royal Harmony St. Philomena) lead by Jos Kuipers will also perform.
Participants do not have to prepare for the Workshop. During this weekend new musical worlds will open up for you. The rehearsals will be without scores but on the basis of instructions from Claudio Puntin and musical inspirations by yourself. Nothing is certain, everything starts at the moment. A musical experience not to be missed!

Participation in the workshop costs only € 25,00 thanks to the support by subsidisers and sponsors. A lunch on Saturday afternoon is included. The whole weekend will take place in a special location: Aula Major of Abbey Rolduc in Kerkrade. The registration fee must be paid after registering at the Koninklijke Harmonie Sint Philomena Chevremont, account number NL54 RABO 0125202512.

Participation Form (in Dutch, please use google translate)
Explanation about the workshop by Claudio Puntin (in German, again please use google translate)

Hij behoort tot de internationale top van creatieve solisten op alle klarinetten. Hij werkte samen met Steve Reich, Skuli Sverrisson, Ricardo Villalobos, Samuel Rohrer, Anders Jormin, Hermeto Pascoal, Max Loderbauer, Jan Bang, Fred Frith, Sidsel Endresen, en ensembles als Ensemble Modern, Musikfabrik, vele grote philharmonische orkesten (o.a. Amsterdam, Keulen, Munchen, Zurich), kamermuziek ensembles en talloze hedendaagse ad hoc gezelschappen. Hij trad op in meer dan 80 landen en zijn discografie omvat platen en cd’s van labels als ECM, Arjunamusic, Deutsche Grammophon Lit. e.v.a. In 2004 won hij de Gouden Amadeus voor beste Jazzmuzikant. Claudio gaf 15 jaar les aan de Musikhochschule in Keulen, de University of Arts in Berlijn en verzorgt daarnaast international Masterclasses. En nu dus in Kerkrade!

Website: www.puntin.com

Wij stellen maximaal 50 muzikanten (vanaf nivo hafa C wordt aanbevolen) op alle instrumenten, dus hout, koper en slagwerk in de gelegenheid om in te schrijven op de groepsworkshop 'Instant Composing' die op beide dagen door  door Claudio Puntin zal worden geven. Deelnemers moeten zaterdagmorgen, zaterdagmiddag alsmede zondagmorgen en zondagavond aanwezig zijn. Op zondagavond vindt de eindpresentatie plaats tijdens het concert ONTDEKKINGEN met Claudio Puntin. Tijdens deze concertavond treedt voor de pauze de Koninklijke Harmonie Sint Philomena op o.l.v. Jos Kuipers en na de pauze het Workshoporkest o.l.v Claudio Puntin.
Deelnemers hoeven zich niet voor te bereiden op de Workshop. Tijdens dit weekend gaan nieuwe muzikale werelden voor je open. Er wordt gemusiceerd zonder partituren, maar op basis van aanwijzingen van Claudio Puntin en muzikale ingevingen van jezelf. Niets staat vast, alles ontstaat op het moment. Een muzikale belevenis om niet te missen!

Deelname aan de workshop kost slechts € 25,00 dankzij de ondersteuning door subsidienten en sponsoren. Een lunch op zaterdagmiddag is inbegrepen. Het hele weekend vindt plaats op een bijzondere locatie: in Aula Major van Abdij Rolduc in Kerkrade. Het inschrijfgeld dient bij inschrijving te worden voldaan aan de Koninklijke Harmonie Sint Philomena Chevremont op rekeningnummer NL54 RABO 0125202512.


Klik hier voor het inschrijfformulier
Uitleg over de workshop door Claudio Puntin (in het Duits)


Claudio Puntin


Location/Locatie:

Abdij Rolduc
Heyendallaan 82
6464 EP Kerkrade
Tel: +31 (0)45 54 66 888

Contact:
E-mail: admaarweerd@gmail.com


This event is supported by (h)ear/Dit evenement wordt ondersteund door (h)ear
<<< back